NQ – Night Qualification

Om du som innehar PPL önskar flyga efter solnedgång, eller helt enkelt vidareutbilda dig och bli en ännu säkrare pilot måste du ha ett Night Qualification.

OBS! Denna utbildning har ett inträdeskrav, kravet är att du skall ha flugit 100 timmar efter certifikatets utfärdande.

Denna utbildning omfattar både teori och flygning
Flygningen omfattar:
10 timmar IR – Instrumentflygning
5 timmar mörkerflygning och avslutas med att göra den sista 0.5 timmen solo.

Kontakta oss på Proflight så berättar vi mer.

Utbildningen omfattar

• Teori
• Flygning
• 10 timmar IR – Instrumentflygning
• 5 timmar mörkerflygning
• Sista 0.5 timmen soloflygning

© Copyright - Proflight Nordic AB