Om Proflight

Göran Öhlund startade Roslagens helikopter 1974 tillsammans med sin son Christer. I början flögs skolningen primärt med Enstrom ENF28 kolvmotorhelikopter.

De första 16 åren låg företaget på det gamla flygfältet i Norrtälje som idag inte längre finns kvar.
Firman flyttade 1990 till det nyetablerade flygfältet ute på Görlas industriområde.

I samband med nyetableringen passade Göran på att gå i pension och Carl Meyer kom in som delägare/pilot och är idag företagets VD samt AM – Accountable Manager.

Skolan har utvecklats under åren och är idag ledande på helikopterskolning i Sverige, med alla tillstånd att utbilda allt från PPL, Private Pilot License, till CPL, Commercial Pilot License. Vi har även många olika påbyggnadsutbildningar där emellan.

Se vidare information under Utbildningar ›