Miljö

Då vi inom Proflight tror att en fungerande miljöstrategi kommer oss alla till godo strävar vi efter lösningar med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi källsorterar allt vårt avfall, använder toppmodern teknik på uppvärmningssystem i våra hangarer och självklart optimerar vi varje flygning för att minimera våra utsläpp av avgaser.