CAMO

Fortlöpande kontroller av komponenters gångtider, bulletiner från tillverkarna samt Airworthiness Directives från myndigheter

Airworthiness review

Behörighet att granska luftvärdigheten på luftfartyg

Part-145

Musklerna i allt underhåll med certifierade tekniker

Verkstad

Proflight tillhandahåller en komplett lösning för underhåll av helikoptrar. Vi har samtliga tillstånd av Transportstyrelsen för att se till att er helikopter förblir luftvärdig:

Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO)
Organisation som ser till att fortlöpande kontrollera samtliga komponenters gångtider, bulletiner från tillverkarna samt Airworthiness Directives från myndigheterna. I normalfallet bär ägaren hela luftvärdighetsansvaret men genom ett sk. CAMO-avtal kan detta ansvar överlåtas.

Airworthiness Review
Som ett bevis på vår långa, gedigna erfarenhet så har vi behörighet att granska luftvärdigheten på luftfartyg. Om vi finner helikoptern luftvärdig, får vi tack vare vår auktorisation, utfärda ARC (Airworthiness Review Certificate) som har erkänd legitimitet inom hela Europa.

Part-145
Musklerna i allt underhåll, här sker den fysiska handpåläggningen. Verkstan utför sina underhållsåtgärder med certifierade tekniker, delar som kan spåras i varje led av tillverkningen samt med de senaste manualerna.

Vi kan utföra alla tänkbara jobb, allt från en 100-timmars tillsyn till lackering, byte av inredning samt uppgradering av motor. Vi har många referensobjekt.

Kort sagt, har du en helikopter, då har vi en lösning!

Kontakta oss på Proflight så berättar vi mer.

© Copyright - Proflight Nordic AB