IR – Instrument Rating

För att få flyga i moln, dimma eller utan visuell kontakt med marken och med endast instrument som referens och navigationshjälpmedel, behövs en IR – Rating.

Här kommer vår toppmoderna simulator till sin fulla rätt.

Utbildningen innehåller:
– Teori
– 35 timmar simulatorträning
– 10 timmar flygträning i helikopter.
Detta följs av en uppflygning för kontrollant.

Denna utbildning tillhandahåller vi till både PPL och CPL piloter.

Kontakta oss på Proflight så berättar vi mer.

Utbildningen omfattar

• Teori och flygträning
• 35 timmar i vår toppmoderna flygsimulator
• 10 timmar flygträning i helikopter
• Uppflygning för kontrollant

© Copyright - Proflight Nordic AB